Hindistan Konsolosluklarının İşlemlerine ilişkin

Hindistan Konsolosluk İşlemleri 

DOĞUM BELGESİ TASDİK İŞLEMİ

Doğum belgesi sahibinin veya doğum belgesi tasdik edilecek kişinin reşit olmaması durumunda,ebeveynlerden birinin şahsen başvurusu gereklidir.

Başvuru için gerekli belgeler:
Doğum belgesi sahibinin veya doğum belgesi tasdik edilecek kişininreşit olmaması durumunda ebeveynlerden birinin pasaport aslı ve fotokopisi (ilk sayfa/ son sayfa ve geçerli vize sayfası).
Doğum belgesiaslı ve fotokopisi aşağıdakiler tarafından tasdik edilmelidir.

Doğum belgesinin Hindistan’da düzenlenmesi durumunda,
Doğumun gerçekleştiği bölgedeki yerel noter,
çocuğun doğduğu eyaletteki/birlik toprağındaki İçişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

Doğum belgesinin Türkiye’deki yetkili merciler tarafındanverilmesi durumunda: 

Belgenin T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekir .

Doğum belgesinin başka ülkelerdeki yetkilimerciler tarafından verilmesi durumunda: 

Belgenin ilgili ülkedeki Indian High Commission/ Hindistan Büyükelçiliği/ Başkonsolosluğu tarafından tasdik edilmesi gerekir.


Tasdik için sunulan belgeler doğrultusunda ek belgeler de istenebilir.Belge, aynı gün,başvurudan yaklaşık 45-60 dakika içerisinde işlem görür.

DİĞER BELGELER (Yeminli beyan, kefaletname, teminât mektubu vb.)   

Yeminli Beyan, Kefaletname, Teminât Mektubu Tasdik İşlemi:

Başvuru için gerekli belgeler:

İlgili tarafların geçerli pasaport asılları ve fotokopileri  (ilk sayfa/ son sayfa ve geçerli vize sayfası).
Vekalet verilmesi durumunda Konsolosluk Görevlisi’ne belgeleri sunan kişinin pasaport aslı ve fotokopisi (ilk sayfa / son sayfa ve geçerli vize sayfası).
Vekalet verilmesi durumunda tüzel ya da gerçek kişi tarafından yetki belgesi verilmesi gerekmektedir.
Hindistan’da düzenlenmiş orijinal belgelerin Dışişleri Bakanlığı (Yeni Delhi) tarafından tasdik edilmesi gerekir.
Ticari amaçlı kullanılacak belgelerin ücretleri çeşitlilik gösterebilir.
Tasdik için sunulan belgeler doğrultusunda ek belgeler de istenebilir.

Tasdik için sunulan belgeler doğrultusunda ek belgeler de istenebilir. Belge, aynı gün içerisinde işlem görür.

TüRK VATANDAŞLARI

Başvuru sahibi Türk Vatandaşı ise, belgeyi önce yerel mahkemede onaylatmalı ve daha sonra T.C. Dışişleri Bakanlığı’na tasdik ettirmelidir. Başvuru sahibi yukarıda bahsi geçen belge, pasaport aslı ve fotokopisi ile birlikte Büyükelçilikteşahsen hazır bulunmalıdır.

EVLİLİK BELGESİ TASDİK İŞLEMİ:

Başvuru için gerekli belgeler:

Eşlerden birinin aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte şahsen müracaat etmesi gereklidir:
Başkonsolosluğa müracaat eden eşin geçerli pasaport aslı.
Eşlerin her ikisinin pasaport fotokopisi (ilk sayfa / son sayfa ve geçerli vize sayfası).
Evlilik belgesinin Hindistan’da düzenlenmesi durumunda, belge aslı ve fotokopisi: Evliliğin gerçekleştiği bölgedeki yerel noter
Evliliğin gerçekleştiği eyaletteki/birlik toprağındaki İçişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

Türkiye’de düzenlenmiş evlilik belgesi T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.
Diğer ülkelerde düzenlen Evlilik belgesi, ilgili ülkedeki Indian High Commission/ Hindistan Büyükelçiliği/ Başkonsolosluğu tarafından tasdik edilmelidir.

SAĞLIK BELGESİ TASDİK İŞLEMİ:

Başvuru için gerekli belgeler:  

(Hindistan’da düzenlenmesi durumunda)

Sağlık belgesi tasdik edilecek kişinin şahsen başvurusu.
Geçerli pasaport aslı ve fotokopisi (ilk sayfa / son sayfa ve geçerli vize sayfası).
Sağlık belgesi aslı ve fotokopisi: 
Belgenin verildiği bölgedeki yerel noter,
Belgenin verildiği eyaletteki/birlik toprağındaki İçişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

BEKARLIK BELGESİ TASDİK İŞLEMİ:

Başvuru için gerekli belgeler:

Başvuru sahibi, Hindistan’daki yetkili bir mahkemenin mührü bulunan resmi bir belge tedarik etmelidir.Yetkili mahkemenin verdiği belgenindoğruluğunu Büyükelçilik onaylayacaktır.Belge için gerekli olanlar:
Başvuru sahibinin şahsen başvurusu.
Geçerli pasaport aslı ve fotokopisi (ilk sayfa/ son sayfa ve geçerli vize sayfası).
Belgenin aslı ve fotokopisi. 

ÖLÜM BELGESİ TASDİK İŞLEMİ:

Başvuru için gerekli belgeler:

Hindistan’dan alınan ölüm belgesi, Ankara’daki Hindistan Büyükelçiliği tarafından onaylanmadan önce, ilgili eyaletinİçişleri Bakanlığı’ncatasdik edilmelidir.

Türkiye’de ilgili makamlardan alınan ölüm belgesi, Ankara’daki Hindistan Büyükelçiliği tarafından onaylanmadan önce, T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdikedilmelidir.

Başvuru sahibinin,geçerli pasaport aslı ve fotokopisini (ilk sayfa/ son sayfa ve geçerli vize sayfası) getirmesi gerekir.

Tasdik için sunulan belgeler doğrultusunda ek belgeler de istenebilir. Belge, aynı gün içerisinde işlem görür.

VEKALETNAME TASDİK İŞLEMİ 

Başvuru için gerekli belgeler:

Vekaletname ihtiyaçlarınız doğrultusunda ya da avukatınızın tavsiye ettiği üzere düz ya da ıstampalı kağıda hazırlanabilir.

Vekalet verecek kişinin (kişilerin), Büyükelçiliğe aşağıdaki belgeler ile şahsen müracaat etmesi gerekmektedir:
Vekalet verecek kişinin (kişilerin) geçerli pasaport aslı ve fotokopisini (ilk sayfa/ son sayfa ve geçerli vize sayfası).
Vekaletname aslı ve fotokopisi. Bu belge, Konsolosluk Görevlisi’nin gözetiminde imzalanmalıdır.
Vekalet verecek kişinin (kişilerin) iki adet vesikalık fotoğrafı.
Ticari amaçlı kullanılacak belgelerin ücretleri çeşitlilik gösterebilir 

Kişisel ihtiyaçlar/varlıklar için Vekaletname

Tüzel Kişilik, Anlaşmaları veya Kuruluş sözleşmesi gereğince veya yerel kanun tarafından yetkilendirilmişse ve de yetkili merci (Hindistan Ticaret ve Sanayi Odaları) tarafından tasdik edilmiş Yönetim Kurulu Kararına dayanarak vekaletname verebilir.

Ticari amaçlar için vekaletname

Tasdik için sunulan belgeler doğrultusunda ek belgeler de istenebilir. Belge, aynı gün içerisinde işlem görür.  

MAAŞ / DENEYİM BELGESİ TASDİK İŞLEMİ:

Başvuru için gerekli belgeler:

Türkiye’den alınan maaş belgesi, önce T.C. Dışişleri Bakanlığı, sonra Ankara’daki Hindistan Büyükelçiliği tarafından tasdik edilmelidir.

Gerekli prosedür:
Maaş belgesi tasdik edilecek kişinin şahsen hazır bulunması.
Başvuru sahibinin geçerli pasaport aslı ve fotokopisi (ilk sayfa/ son sayfa ve geçerli vize sayfası).
Maaş belgesinin aslı ve fotokopisi.

 YABANCI VATANDAŞLAR / TüRK VATANDAŞLARI için TASDİK İŞLEMİ:

Tasdik Türk Vatandaşları hariç diğer ülke vatandaşları için

Hindistan Büyükelçiliği’nde belgelerinizi onaylatmadan önce, belgeler ilgili Başkonsolosluk/Büyükelçilik tarafından onaylanmalı ve T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.   

Tasdik Türk Vatandaşları için

Hindistan Büyükelçiliği’nde belgelerinizi onaylatmadan önce, belgeler yerel mahkemetarafından onaylanmalı ve T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

Duyurular

Hindistan Konsolosluğu Resmi Tatil Bildirisi

Hindistan Konsolosluğu ve Hindistan Büyükelçiliği Türkiye’nin Resmi tatil günü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle hizmet veremeyecek...
2023-08-04 15:49:53

Hindistan Konsolosluklarınca vize işlemlerinde kullanılacak olan

Hindistan vize işlemlerinde kullanılacak olan pasaportlarda Hindistan Konsolosluklarının aradığı özellikler; 1 - Son 10 yıl içerisinde ç...
2023-08-04 14:23:01

Hindistan Başkonsolosluk mesai saatleri

Hindistan İstanbul Başkonsolosluk vize bölümü, vize başvuruları için haftaiçi hergün 09.00 ila 12.00 saatlari arasında hizmet vermektedir. ...
2020-11-16 10:08:53

Hindistan Başkonsolosluk pasaport dağıtım saatleri

Hindistan İstanbul Başkonsolosluğu vize başvuru sonuçları için pasaport dağıtımını haftaiçi hergün 17.00 ila 17.30 saatleri arasında ya...
2020-11-16 10:08:17
Tüm Duyurular